Vi i styret i Søndre Auli Velforening gjennomførte i dag første av flere dugnader for å få i stand freezbee-løypa. Det meste har grodd igjen de senere år. Stien må friseres og det må kappes mye småtrær og kvist slik at det kan spilles freezbee der til våren. Vi gikk til verks med motorsag, ryddesag og grensaks. Vi har kommet et stykke på vei, men har igjen en del kapping pluss rydding av kvist og kvast.

Vi gleder oss til å kunne gjenåpne freezbeeløypa til sommeren, godt oppmerket og fremkommelig.