Søndre Auli Velforening har gleden av å invitere til digitalt årsmøte 2020. Dette på grunn av de pågående restriksjonene om samling av antall mennesker etc. 


Tidspunkt: 20-28. Mai (instruksjoner for hvordan dette vil foregå blir tilsendt pr mail ved påmelding)

Påmelding: Send en mail med navn og adresse til post@1929auli.net 

Påmeldingsfrist: 14. Mai 2021

Send inn saker: post@1929auli.net

Frist for innmelding av saker: 14. Mai 2021


Vedlagt ligger foreløpig agenda for årsmøte og årsberetning 2019 og 2020.