Et medlem av Søndre Auli Velforening tok kontakt med oss og ønsket at vi skulle se på mulighetene for å få plassert ut livbøyer rundt "tjernet". Hovedårsaken er at de ulike badeplassene blir stadig mer populære og spesielt i fjor så vi en sterk økning i antall badeentusiaster. 

Livbøyene kommer fra Tryg og er en del av deres livbøyeprogram. Det er plassert ut en på hver av badeplassene og en ved enden når du kommer gående fra "hovedstien" fra feltet. 

Det er viktig at disse livbøyene kun blir brukt i akutte situasjoner og ikke til allminnelig lek. Dersom de blir tatt i bruk ønsker vi tilbakemelding på dette.


Det er hentet inn tillatelse fra aktuelle grunneiere og livbøyene med tilhørende infoskriv er festet med tau og strips.