Pdfen vedlagt denne saken illustrerer riggplan for område ved grusbanen, tennisbanen og akebakken. Området er illustrert slik det vil bli når byggeprosjektet kommer i gang for fullt.


Riggplanen er  forelagt og godkjent av Auli Skole.


Noen viktige datoer: 

20. januar: Inngjerding og forberedende arbeider

Uke 5: Graving og sprengning er planlagt med oppstart denne uken, men ser ut til å bli noe forsinket  


Videre er det planlagt at grusbanen som Velforeningen disponeres til riggplass i byggeperioden. Grusbanen settes som avtalt tilbake i den stand den var før entreprenør startet sine arbeider ved avslutning av sine arbeider.

 

Frem til de starter for fullt, så reduserer entreprenør inngjerdingen noe for å ikke forringe akebakken så mye, vil bli noe slikt som bildet illustrerer.