Sprengning av fjell

Sprengning vil starte opp i løpet av uke 8 og vil denne omgang pågå i ca 2 uker. Sprengning skal foregå i skoletiden, men ikke i friminutter eller ved skolestart eller skoleslutt. Sprengning oppleves voldsomt og det er vanlig at det oppleves at bygningen eller bakken rister. Ting som står eller henger utsatt til, kan falle ned fra hyller og fra veggen. Det plasseres rystelsesmålere på omkringliggende bygninger for å påse at vibrasjonene ikke overstiger grenseverdier. 

Det anbefales at ansatte, foreldre og elever ved skolen gjøres oppmerksom på at sprengning er forbundet med risiko, og gjøres kjent med hva de skal gjøre ved varsling med siréne. 

SIKKERHET, POSTERING OG VARSLING VED SPRENGNING 

  • Ved sprengning plasseres det ut tilstrekkelig med vakter for å holde oversikt over at ingen befinner seg i faresonen. 
  • Det blir varslet med siréne før hver salve med pulserende tone, og avsluttes med en lengre tone. 
  • Når det varsles om sprengning anbefales det å gå vekk fra vinduer og uteområder som vender direkte mot arbeidsstedet. 
Sprengning vil foregå innenfor disse tidsrommene, men ikke alle. 

Mandag: 08.15-09.45, 09.55-10.40, 11.30-13.00, 13.10-13.55 og etter leksehjelp kl 15.15.

 Tirsdag: 08.15-09.45, 09.55-10.40, 11.30-13.00 og etter skoleslutt kl 14.20.

Onsdag: 08.15-10.05, 11.05-12.15 og etter leksehjelp kl 13.30.

Torsdag: 08.15-09.45, 09.55-10.40, 11.30-13.00 og etter skoleslutt kl 14.20.

Fredag: 08.15-09.45, 09.55-10.40, 11.30-13.00 og etter skoleslutt kl 13.15.

Pigging av fjell eller frost

Pigging utføres med gravemaskin for å knuse eller dele store steiner og frosset masse. Pigging støyer og det kan også sprute steiner som kan komme med høy fart. For å sikre at ikke forbipasserende er utsatt monteres det fiberduk på anleggsgjerdet rundt arbeidsområdet. Informer gjerne elever om faren for sprut av stein. Vi anbefaler at ikke elever står inntil eller på gjerdet. 

Anleggstrafikk ut og inn av anleggsområdet

Alle som jobber på prosjektet er klar over nærheten til skolen og skal ta hensyn til elever og andre forbipasserende. Informer også elever, foresatte og ansatte om å holde avstand til lastebiler og anleggsmaskiner. Bilene og maskinene har blindsoner og det er en utfordring å se rundt hele bilen og maskinen til enhver tid. Forbipasserende bør ikke gå bak eller inntil siden eller nært foran maskinen eller lastebilen, men vente til man oppnår øyekontakt med føreren. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Håkon i Rønningen Maskin. 

Telefon: 97551510
Epost: hakon@ronningenmaskin.no