Saksliste årsmøte for 2022

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Valg
  6. Avslutning

Frist for påmelding til årsmøte

Frist for påmelding til digitalt årsmøte er 16. mars 2023. Send en mail til post@1929auli.net for påmelding. Husk at du må ha betalt velkontingenten for 2022 for å ha stemmerett. 


Frist innsending av saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret på post@1929auli.net innen 13. mars 2023.

Dokumentene til årsmøte vil være tilgjengelige på vår hjemmeside ca 7 dager før.


VI ØNSKER ALLE SOM HAR BETALT VELKONTIGENTEN VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE.